Blue Shield International Generalforsamling

Blue Shield International afholdt d. 13.-15. september 2017 generalforsamling i Wien, Østrig.

Valg til bestyrelsen

I Rom 15-21. maj 2014 vedtog forsamlingen på den ekstraordinære generalforsamling at sammenlægge de to organisationer International Committee of the Blue Shield (ICBS) og Association of National Committees of the Blue Shield (ANCBS) til Blue Shield International.

I den forgangne periode har Blue Shield International haft en interim bestyrelse. På generalforsamlingen i Wien 2017 skulle der således både vælges en præsident og 4 ordinære medlemmer til bestyrelsen. De stiftende hovedorganisationer har hver en plads i bestyrelsen de selv udpeger.

Karl von Habsburg-Lothringen (Østrig) blev valg som Præsident.

Peter Stone (England), Nancy Wilkie (USA), Manana Tevzadze (Georgien) og Bae Kidong (Sydkorea) blev valgt til bestyrelsen.

Præsidenten for Blue Shield International fik samtykke fra forsamlingen til at indstifte Peter Stone som vicepræsident – en nyoprettet stilling.
Axel Mykleby (Norge) fortsætter midlertidig som kasserer indtil man har fundet en anden.

 

Deltagelse fra de stiftende hovedorganisationer

Repræsentanter fra de internationale organisationer ICA, ICOM, ICOMOS og IFLA – der i sin tid stiftede Blue Shield (ICBS) – deltog på mødet. Repræsentanterne berettede om projekter og målsætninger for de individuelle organisationer, men understregede vigtigheden i at have Blue Shield som paraplyorganisation, der kan dele viden og styrke koordinationen mellem forskellige kulturarvsprofessionelle og organisationer.

Blue Shield-prisen ”President’s Award”

Blue Shield Østrig har stiftet en Blue Shield-pris, også kaldet ”President’s Award”.

De første to prismodtagere blev Major Corrie Wegener (USA) og Oberst Keba Sangare (Mali).

Blue Shield website

En arbejdsgruppe er ved at udarbejde en ny hjemmeside til Blue Shield International. Det vil være muligt – men ikke obligatorisk – at bruge samme skabelon og få et underdomæne under den internationale afdelings hjemmeside.

Blue Shield Island

På mødet deltog den nyligt formede islandske nationalkomite. Blue Shield Danmark ønsker dem velkommen, og håber på masser af sparring og samarbejde i fremtiden.