Blue Shield Danmark

Vi arbejder før, under og efter krisesituationer for at sikre kulturværdier (kulturgenstande, kulturmiljøer og immateriel kultur).

Redning af menneskeliv går forud for Blue Shields arbejde, men sikring af kulturværdier er vigtig, fordi det er med til at skabe rammerne for menneskers liv, glæde og selvforståelse.

Derfor samarbejder vi med humanitære organisationer, offentlige instanser og forskellige aktører for at sikre, at der er noget at vende tilbage til, når kriser, krige eller naturkatastrofer m.m. er overstået.

Målsætninger

Haager-konventionen af 1954

Vi arbejder for øget opmærksomhed på Haager-konventionen af 1954 om beskyttelse af kulturværdier i tilfælde af væbnet konflikt med tilhørende protokoller, samt et skærpet fokus på kulturgenstande, kulturmiljøer og immateriel kultur ved dansk deltagelse i væbnet konflikt og andre krisesituationer.

Stop illegal handel med kulturgenstande

Vi arbejder for juridisk og fysisk sikring af kulturværdier i krisesituationer gennem samarbejde med andre organisationer og lokale aktører.

Tværdisciplinært netværk

Vi arbejder for at skabe og deltage i et tværdisciplinært netværk af fagfolk inden for komiteens mangeartede arbejdsområder.

Bevaring – redning og forebyggelse

Vi arbejder på to fronter. En redningsindsats når skaden er sket, og en forebyggelsesindsats for at minimere evt. skader hvis uheldet er ude.
Blue Shield Danmark ønsker at understøtte koordinering af de forskellige faggruppers bevaringsindsatser, sikre vidensdeling, og yde akut rådgivning ved pludseligt opståede kriser, katastrofer eller hændelser.

Vidensdeling og dialog

Vi videreformidler informationer relateret til organisationens kerneområder, og ønsker at fungere som platform for tværfaglig vidensdeling.
Blue Shield Danmark ønsker at indgå i en politisk dialog vedrørende organisationens målsætninger; hvordan man juridisk og praktisk sikrer kulturværdier på nationalt plan; hvordan Danmark støtter bevaringen af kulturværdier uden for dets territorier; o. lign.
Vi arbejder også for at øge offentlighedens og mediernes bevågenhed, kendskab og interesse for kulturgenstande, kulturmiljøer og immateriel kultur.

Kulturværdier bør beskyttes

– uanset hvor og hvem der har skabt den

INSTAGRAM

Har du set et Blue Shield-emblem, eller været med til et af vores arrangementer, så brug hashtags: #blueshielddanmark | #blueshieldemblem | #heritagefridaysdk