Pressemeddelelse 19. april 2022

Pressemeddelelse 19.4.2022

Danske organisationer hjælper med at sikre ukrainsk kulturarv – generøs fondsstøtte muliggør indsatsen

Med Ruslands invasion af Ukraine, trues også landets unikke kulturarv. Ved at ødelægge den ukrainske kulturarv, rammer Rusland Ukraines særegne identitet og landets historiske selvforståelse. Redning af menneskeliv går forud for sikring af kulturarv, men beskyttelse og bevaring af kulturværdier er vigtige, da de er med til at skabe rammerne for menneskers liv og giver samfundet sammenhængskraft.

Ved at destruere kulturarven fjernes en vigtig del af det fundament, der skal bruges til at bygge Ukraine op igen efter krigen, og som betyder alverden for landets identitet og sammenhængskraft. – Søren la Cour Jensen, formand, Blue Shield Denmark

Tre danske organisationer – Blue Shield Danmark, ICOM Danmark og Museumstjenesten – er gået sammen om at skaffe de materialer, som de ukrainske museer, arkiver og øvrige kulturinstitutioner har behov for til at beskytte genstande, arkivalier og øvrige kulturværdier. VELUX FONDEN støtter projektet med en generøs bevilling på fem millioner kroner.

Den første sending af materialer fra Danmark (arkivkasser, syrefrit papir, bobleplast mv) nåede frem til Lviv d. 4.april. En anden sending nåede frem til Det Historiske National Museum i Kyiv d.18.4.

Reagerer på et akut behov for assistance

Blue Shield Danmark og ICOM Danmark har fulgt begivenhederne i Ukraine tæt, og er i kontakt med konserverings- og museumsfaglige kolleger i landet. Meldingen fra Ukraine er, at der er akut behov for materialer til nedpakning, bevaring og sikring af kulturværdier.

I fremtiden vil der være et enormt behov for at genopbygge, restaurere og reparere Ukraines ramte kulturværdier, men i øjeblikket er det akutte behov at få det sikret det bedst muligt. Det er muligt nu at få materialer frem til Ukraine, så vores kollegaer kan sikre og beskytte de flytbare kulturværdier, der befinder sig på museer, arkiver, biblioteker og i andre kultursamlinger. Gennem tæt kontakt til kollegaer, dybt involveret i hjælpearbejdet, har vi modtaget førstehåndsinformationer om, hvilken hjælp der efterspørges lige nu, og hvordan hjælpen bedst kommer frem. Hvis situationen forværres, kan der – som en sidste udvej – blive tale om evakuering af kulturværdier ud af Ukraine.

Der er allerede blevet afsendt en sending materialer med nedpakningsudstyr, der ankom til Lviv i det vestlige Ukraine den 4. april. Tirsdag den 12. april er der afgået en betydelig større sending fra Museumstjenesten ved Viborg med kurs direkte til Det Historiske National Museum i Kyiv. Sendingerne indeholder både specielt nedpakningsudstyr til kulturværdier, men også forskellige materialer til at fugt- og klimasikre de magasiner, hvor genstandene skal opbevares. Denne anden sending nåede frem Nationalmuseet mandag den 18. april.

VELUX FONDEN har muliggjort arbejdet med at sikre den ukrainske kulturarv ved at donere fem millioner kroner til indsatsen over en toårig periode. Indsatsen er målrettet i følgende tre områder, der vil blive udfoldet som prioritering, behov og muligheder tillader.

  • Sendinger af konkret konserverings- og nedpakningsmateriel, beregnet til kulturarvsgenstande og af sikringsmateriel til brandslukning, vandindtrængen, støv mv.
  • Levering af digitale redskaber til digital dokumentation (kameraer, scannere mv) samt materialer til sikker opbevaring (fx fugtstyring, måleapparater)
  • Konservatorassistance til behandling af skadede og ødelagte ukrainske kulturværdier- i eller uden for UkraineHaag konventionen af 1954 giver væsentlige kulturværdier immunitet

    Væsentlige kulturværdier har immunitet under Haag konventionen af 1954. Se konventionens hele ordlyd er: Arkiv (ft.dk)

    For yderligere information, kontakt da Blue Shield Danmarks formand, Søren la Cour Jensen, på tlf. 28760343 eller e-mail [email protected]