ANCBS’ Generalforsamling

I forbindelse med etablering af den danske Blue Shield nationalkomite, deltog Søren la Cour Jensen og Marlene Kloster Hedegaard fra arbejdsgruppen i Association of National Committees of the Blue Shield’s (ANCBS) generalforsamling, d. 24-27. april 2012, Wien, Østrig.

Formålet for arbejdsgruppens deltagelse var bl.a. at mødes med Julien Anfruns, nuværende præsident for hovedorganisationen International Committee of the Blue Shield (ICBS), med henblik på at starte optagelsesprocessen for et dansk Blue Shield. Et andet afsæt for deltagelse var at etablere et samarbejde med andre nationalkomiteer.

For at skabe synlighed om det danske initiativ fremlagde den danske arbejdsgruppe dets arbejdet med oprettelsen af den danske komite på ANCBS’ generalforsamling, og er, efter hjemkomst, blevet fremhævet i ANCBS’ nyhedsbrev som et godt eksempel på, hvordan processen med oprettelse af en nationalkomite kan foregå.

Deltagelse i mødet har resulteret i at optagelsesprocessen er gået i gang. Den dialog der blev startet på mødet, mellem hovedorganisationens præsident og arbejdsgruppen, er fortsat efter hjemkomst, og det danske initiativ kan snarrest se frem til en officiel anerkendelse fra hovedorganisationen.

Billedet er af den nuværende ANCBS bestyrelse. Fra venstre mod højre: Axel Mykleby, Robyn Riddett, Peter Stone, Thomas Schuler, Corine Wegener, Karl von Habsburg-Lothringen, Lidia Klupsz, Krste Bogoeski og Laretna Adishakti.