Heritage Friday 2016

Blue Shield Danmark, i samarbejde med Nationalmuseet, afholdte fredag den 11. november 2016 sit første Heritage Fridays arrangement.

Heritage Friday 2016 satte fokus på redningsindsatsen i krisesituationer under overskriften: Fields of Catastrophe: Saving Cultural Heritage.

I krisesituationer – det kan være væbnet konflikt, eller ved natur- og menneskeskabte katastrofer – risikerer kulturværdier at blive ødelagt, underprioriteret, solgt illegalt m.m. Eftermiddagen bød på indspark fra forskellige faggrupper og deres arbejde med beskyttelse af kulturværdier.

DR.dk bragte den 20 november 2016 en artikel fra arrangementet. Læs mere om det her.

Video

Første Heritage Friday fandt sted i Nationalmuseets Festsal. Nationalmuseet har til huse i Prinsens Palæ, på hjørnet af Frederiksholms Kanal og Ny Vestergade.

Adresse:
Nationalmuseet
Prinsens Palæ
Ny Vestergade 10
1471 København K

Adgang til Nationalmuseet med offentlig transport:
Københavns Hovedbanegård ligger 10 minutters gang fra Nationalmuseet. Du kan også tage buslinjerne 1A, 2A og 11A. Det nærmeste stoppested er “Stormbroen, Nationalmuseet”.

Adgang med bil:
Det nærmeste parkeringshus er cirka 10 minutters gang fra Nationalmuseet:
Q-Park Illum
Silkegade 4
1113 København K

Heritage Fridays arrangementerne vil være tempo-fyldte. Eftermiddagene er flydt med en række korte oplæg og enkelte netværks-sessioner, der både skal inspirere deltagerne, og give dem mulighed for at møde hinanden på tværs af arbejdsområder og fagdiscipliner.

Læs program for dagen her.

Billeder

Samarbejdspartnere