Brand på Frihedsmuseet

Den nylige brand på Frihedsmuseet viser hvor vigtigt et effektivt beredskab er. Blue Shield Danmark har i løbet af dagen i dag, d. 6. maj 2013, udtalt sig i medierne omkring græsrodsorganisationens arbejde med beskyttelse af kulturgenstande. En af hovedpointerne var at en hurtig, effektivt og fagligt indsats – som man så i forbindelse med branden på Frihedsmuseet – er vital når kulturgenstande og kulturområder er truede. Blue Shield Danmark ønsker at fungere som et koordinerende organ mellem fagpersoner og institutioner. Derudover er beredskabsplaner en vigtig del af det kommende arbejde.

Læs Politikens artikel fra mandag den 6. maj 2013: “Kulturarven får sit eget Røde Kors i Danmark”.