,

Artikel
i Bulletin

Bulletin

Blue Shield Danmark har en artikel i Nordisk Konservatorforbunds tidsskrift – Bulletin. Artiklen omhandler det International Blue Shields redningsarbejde efter jordskælvet på Haiti i 2010, og stiftelsen af en dansk nationalkomite under Blue Shield.

“Altomfattende ødelæggelser som i Haiti er lykkeligvis sjældne. Men vores fælles kulturarv bliver jævnligt ramt eller truet af mere overskuelige trusler eller ulykker. Det kan være oversvømmelser, brand, sammenstyrtninger eller skader fra el- og vandinstallationer. Da er det vigtigt, at der findes et netværk, der kan hjælpe og støtte den enkelte institution med arbejdet for at sikre eller redde bygninger, genstande, bøger eller arkivalier, hvis skaden har et så stort omfang, at den enkelte institution ikke kan håndtere den selv.

Der bliver nu blandt danske museumsfolk, knyttet til Organisationen Danske Museer, arbejdet aktivt for at etablere en national komité af Blue Shield i Danmark.”

Læs hele artiklen i Bulletin Nr. 84