,

Artikel i Danske Museer

Blue Shield Danmarks formand: fokusområder og arbejdsopgaver

I december-udgaven af Danske Museer sætter Søren la Cour Jensen fokus på Haager-konventionen, militære operationer, og hvordan et tæt tværfagligt netværk kan forbedre indsatsen med at beskytte og bevare kulturværdier.

“I krig og katastrofe prioriterer få beskyttelsen af kulturarv, men gerningerne har store konsekvenser. De ødelægger muligheden for forskning i udgravningerne, de fjerner genstandene fra det lokalområde, hvor de skulle være med til at fortælle historien, og så føder de det sorte marked for illegal handel med kulturarv, som så igen øger efterspørgslen.”

“Vi ønsker at skabe en øget opmærksomhed på Haag-konventionen af 1954 og skubbe på for, at Danmark skal godkende konventionens anden protokol: Det er af største vigtighed, at det danske forsvar har en øget opmærksomhed på kulturgenstande, kulturmiljøer og immateriel kultur ved deltagelse i internationale missioner under væbnede konflikter og andre krisesituationer.”

Læs hele artiklen fra Danske Museer 5 – 2017 s. 26-28.