Hjælp til Ukrainsk kulturarv

I disse tider hvor vi modtager forfærdelige meldinger og billeder fra Ukraine, står mange med et ønske om at hjælpe dem der er berørt af krigen. Det er hjerteskærende at opleve, hvilke menneskelige tragedier krigen i Ukraine medfører. Den umiddelbare humanitære katastrofe er ubeskrivelig, og krigen må på det stærkeste fordømmes.
Krigen rammer Ukraine i roden af landets nationale selvforståelse. De ser deres unikke kulturarv og historie blive ødelagt, og gå tabt under bombardementer og ved bevidste angreb. Dermed ødelægges den vigtigste del af det fundament, som skal bruges til at bygge landet op på efter krigen, og som betyder så meget for Ukraines identitet og sammenhængskraft.

Behov for beskyttelse og sikring

Væsentlige kulturværdier har immunitet under Haag konventionen af 1954. Hvis Rusland vælger ikke at respektere denne konvention, vil store dele af den ukrainske kulturarv være i fare for at blive ødelagt. Ved at destruere den ukrainske kulturarv, ønsker Rusland at ramme Ukraines historiske identitet og landets folkesjæl.

Efter krigen vil der være et enormt behov for at genopbygge, restaurere og reparere Ukraines ramte kulturværdier. Men netop nu er der et smalt vindue, hvor vi kan gøre en forskel. Det er muligt at få hjælpe frem til Ukraine, så de selv kan sikre og beskytte de flytbare kulturværdier, der befinder sig på museer, arkiver, biblioteker og i andre kultursamlinger.

Blue Shield Danmark har været i kontakt med konserverings- og museumsfaglige kolleger i Polen og Ukraine. Fagfolk der koordinerer materiel og økonomisk bistand, der kan hjælpe til nedpakning og sikring af kulturværdier – og endda evakuering ud af Ukraine fra særligt truede områder. Gennem tæt kontakt til kollegaer, dybt involveret i hjælpearbejdet, har vi modtaget førstehåndsinformationer om, hvilken hjælp der efterspørges, og hvordan hjælpen bedst kommer frem.

Hjælpen er nu blevet sendt mod Ukraine

Takket være væsentlig privat fondsstøtte, og i tæt samarbejde med Museumstjenesten, er de første mange paller med konserveringsfagligt grej blevet gjort klar, og er blevet sendt afsted. Sendingen er gået til Warszawa, hvor den bliver modtaget i dag torsdag og derfra sendes den ind i Ukraine. I Polen bliver sendingen afleveret til et særligt lager, hvorfra museumskolleger fra Polen og Ukraine vil koordinere den videre transport.