Side Bar

NYHEDER

ARTIKEL I POLITIKEN

Blue Shield Danmark udtaler sig til Politikens artikel: “Islamisk Stat er langt fra alene om at plyndre Syrien for sine kulturskatte” fra den 29. oktober 2015. Læs hele artiklen her.


VIL DU VÆRE PRAKTIKANT HOS BLUE SHIELD DANMARK?


Blue Shield Danmark søger en eller flere kommunikationspraktikanter, der kan være med til at styrke organisationens kommunikation, både i forhold til branding og strategiske overvejelser, men også på det daglige plan med at udforme tekster til hjemmeside og sociale medier. Se opslag her.


CIVILISATIONENS VUGGE LÆGGES I RUINER I MELLEMØSTEN


I Jyllands-Postens artikel fra d. 21. maj 2015 understreger, Blue Shield Danmarks bestyrelsesformand, Søren la Cour Jensen, at handel med arkæologiske genstande fra konfliktområder har enorme konsekvenser: »Vores fælles hukommelse forsvinder. Der skal gøres en klarere indsats for, at IS ikke kan bytte antikke krukker med våben,«
Læs hele artiklen i Jyllands-Posten


BAGGRUNDSARTIKEL I JYLLANDS-POSTEN

En baggrundsartikel om de omfattende ødelæggelser som følge af de væbnede konflikter i Mellemøsten og Afrika igennem de sidste 20 år. Læs hele artiklen i Jyllands-Posten.


FJENDER SAMLES I KAMPEN FOR SYRIENS KULTURARV

Om Syriens kulturarv under angreb, og om dem der prøver at gøre noget for at imøde gå yderligere destruktion. Heriblandt Blue Shield og Københavns Universitet. Læs hele artiklen på Globalnyt.dk.


KRIGE TRUER VERDENS KULTURARV

Blue Shield Danmarks formand har udtalt sig til Politiken i et interview omhandlende handel med stjålne kulturgenstande fra Syrien. Læs hele artiklen i Politiken.


BLUE SHIELD UKRAINE

I kølvandet på plyndringen af Kievs statshistoriske museum, natten mellem den 18. og 19. februar, blev Blue Shield Ukraine dannet fredag den 21. februar i Sofiekatedralen i Kiev. Organisationen består af repræsentanter fra ICOMOS Ukraine, ICOM Ukraine og IFLA. Nationalkomiteen har oprettet en Facebook-side. Nuværende leder af Blue Shield Ukraine er Nikolay Yakovyne (præsident for ICOMOS Ukraine). Første punkt på dagsordenen for den nystiftede nationalkomité bliver at skabe et overblik over hvilke genstande der er blevet beskadiget eller ødelagt under den seneste tids uroligheder i landet. I den forbindelse er der oprettet en hotline hvor folk med kendskab til ødelæggelser eller truede kulturarvsgenstande opfordres til at melde det.
Kilder: LinkedIn, Archaeologik, The Moscow Times


STJÅLNE GENSTANDE FRA MALAWE MUSEET I EGYPTEN

Under den seneste tids uroligheder i Egypten er Malawe Museet blevet plyndret. Fiona Macalister fra Blue Shield England har sammen med AbdelHamid Salah Sayed, medstifter af "Egyptian Heritage Rescue Team" udarbejdet denne liste over stjålne genstande fra museet.


FRIVILLIGE REDDEDE VÆRDIFULDE MUSEUMSGENSTANDE

Under branden på Frihedsmuseet den 28. april 2013, hjalp frivillige med til at redde de mange arkivalier ud af den brændende bygning. Læs mere i Beredskabsfodbundets fagmagasin.


BLUE SHIELD OMTALT I MEDIERNE I FORBINDELSE MED BRANDEN PÅ FRIHEDSMUSEET


Den nylige brand på Frihedsmuseet viser hvor vigtigt et effektivt beredskab er. Blue Shield Danmarks bestyrelsesformand og bestyrelsesmedlemmer har i løbet af dagen i dag, d. 6. maj 2013, udtalt sig i medierne omkring græsrodsorganisationens arbejde med beskyttelse af kulturgenstande. En af hovedpointerne var at en hurtig, effektivt og fagligt indsats - som man så i forbindelse med branden på Frihedsmuseet - er vital når kulturgenstande og kulturområder er truede. Blue Shield Danmark ønsker at fungere som et koordinerende organ mellem fagpersoner og institutioner. Derudover er beredskabsplaner en vigtig del af det kommende arbejde. Nedenfor kan du se, høre og læse omtalen af Blue Shield Danmark.

Læs Politikens to artikler fra mandag den 6. maj 2013: "De står klar, når fortiden falder sammen", og "Kulturarven får sit eget Røde Kors i Danmark".

P1 magasinet Kulturnyt satte fokus på kulturbeskyttelse. Blue Shield Danmarks bestyrelsesformand Søren la Cour Jensen talte blandt andet om hvorfor beredskabsplaner er en vigtig del af indsatsen hvis (eller når) en katastrofe rammer.

Radioavisen på P1 satte også fokus på Blue Shield. Hør bestyrelsesmedlem Jesper Stub Johnsen fortælle om en slags 'Blue Shield-ånd' der opstår når der sker en katastrofe. Jesper Stub Johnsen oplevede i forbindelse med branden på Frihedsmusset at adskillige fagfolk og museer tilbød deres hjælp.

Bestyrelsesformand Søren la Cour Jensen var d. 6. maj 2013 gæst i TV2-Lorry kl. 15:30, hvor han fortalte om Blue Shield Danmarks arbejde.


BRAND PÅ FRIHEDSMUSEET 28. APRIL 2013
Kort før klokken 2 om morgenen den 28. april 2013 udbrød der brand på Frihedsmuseet. Frihedsmuseet er en afdeling under Nationalmuseet. se mere på Nationalmuseets hjemmeside.


RAPPORT: VILLA CASDAGLI

Rapport fra Dr. Joris Kila om de nylige ødelæggelser og plyndringer af Villa Casdagli i Cairo, Egypten. Læs hele rapporten.


SAMLINGSNETVÆRKETS MØDE 25. OKTOBER 2012

Blue Shield Danmarks bestyrelsesformand deltog i Samlingsnetværkets møde d. 25. okt. Blue Shield Danmark vil være tovholder og del af en arbejdsgruppe der vil undersøge og udarbejde katastrofe- og beredskabsplaner.
Se arrangementet på ODMs hjemmeside.


BLUE SHIELD DANMARK BESTYRELSESMØDE
Den 24. oktober 2012 blev der afholdt bestyrelsesmøde i Blue Shield Danmark. Bestyrelsen består af: Søren la Cour Jensen (formand), Marlene Kloster Hedegaard (sekretær), Michael Højlund Rasmussen (kasserer), Jesper Stub Johnsen og Jørgen Wadum.


BLUE SHIELD PRISEN 2012
Blue Shield prisen 2012 gik til Dr. Joris Kila. 
Dr. Joris Kila er en international ekspert indenfor kulturarvsbeskyttelse. Et af hans fokusområder er beskyttelse af kulturgenstande under krig, og har i den forbindelse arbejdet med Haag konventionen fra 1954. Han har desuden deltaget i Blue Shield-missioner til Egypten og Libyen i 2011, for at besigtige evt. skader på kulturarv forårsaget af uroligheder i disse lande.
http://www.blueshield.at/


BLUE SHIELD NEWS NR. 1
Blue Shields nyhedsbrev: Den nye ANCBS bestyrelse, Center for Kulturarvsbeskyttelse, kommende kurser...
Læs hele nyhedsbrevet (på engelsk).


NYT CENTER FOR KULTURARVSBESKYTTELSE
Den 25. april 2012 underskrev ANCBS' præsident, præsidenten for den Østrigske Nationalkomite og rektor ved Donau-Universität Krems en hensigtserklæring om at etablere et professorat og forskningscenter omhandlende kulturarvsbeskyttelse ved universitetet.
Mere information om det nye center (på tysk).


ANCBS' GENERALFORSAMLING 2012
Den danske arbejdsgruppe deltager i Association of National Committees of the Blue Shields (ANCBS) generalforsamling den 24. til den 27. april 2012, Wien, Østrig.


ARTIKEL I BULLETIN
Nr. 84 2011
Der bliver nu blandt danske museumsfolk, knyttet til Organisationen Danske Museer, arbejdet aktivt for at etablere en national komité af Blue Shield i Danmark...
Læs hele artiklen i Bulletin.


ARTIKEL I MAGISTERBLADET

11. marts 2011
Link til Magisterbladet.


INDSLAG I TV2 LORRY
17.01.2012

Museer kæmper med følger af skybrud.
TV2 Lorry den 17. januar 2012

NEWS

BLUE SHIELD UKRAINE

Following the looting of the Kyiv History Museum on the night of February 18th, Blue Shield Ukraine was established on Friday February 21st in Saint Sophia’s Cathedral in Kyiv. The organization is formed by representatives of ICOMOS Ukraine, ICOM Ukraine and IFLA. The national committee has set up a Facebook-page. The president of the newly formed national committee is Nikolay Yakovyne (President of ICOMOS Ukraine). The first task of the national committee is to get an overview of which artifacts have been damaged or ruined during the latest period of unrest in the country. A hotline has been set up, and anyone with knowledge of the destruction or immediate threat to items of cultural heritage are encouraged to report it.
Sources: LinkedIn, Archaeologik, The Moscow Times


LOOTING OF THE MALAWE MUSEUM IN EGYPT

During the recent period of unrest in Egypt, the Malawe Museum was looted. Fiona Macalister from Blue Shield UK and AbdelHamid Salah Sayed from the Egyptian Heritage Rescue Team has put together this list of items which has been stolen from the Malawe Museum.


VOLUNTEERS SAVED VALUABLE MUSEUM ARTIFACTS

During the fire at The Museum of Danish Resistance volunteers helped saving the many artifacts from the burning building. Read more in Beredskab (Link in Danish).


BLUE SHIELD GETS MEDIA COVERAGE IN CONNECTION WITH THE FIRE AT THE MUSEUM OF DANISH RESISTANCE

The recent fire at The Museum of Danish Resistance shows how important an efficient emergency response is. On the 6th of May 2013 several media outlets covered Blue Shield Denmark's work, and the importance of protecting cultural property. One of the main points was that a fast, efficient and professional response - as in the case of the fire at The Museum of Danish Resistance - is vital when cultural property and cultural environments are threatened. Blue Shield Denmark wants to act as a coordinating body between professionals and institutions. In addition, contingency planning is an important part of the upcoming work. Below you can see, hear and read about Blue Shield Denmark. All links are in Danish.

Newspaper article in The Politiken, May 6th 2013.
Television interview on TV2 Lorry, 15:30 on May 6th 2013.


FIRE AT THE MUSEUM OF DANISH RESISTANCE APRIL 28TH 2013
A fire started at The Museum of Danish Resistance 1940-1945 at 2 o’clock this morning – April 28th 2013 – currently the Copenhagen Municipal Fire Brigade is putting out the fire. The museum staff is rescuing what can be rescued from the exhibits and storage facilities.


REPORT: VILLA CASDAGLI
Read Dr. Joris Kila's report on the recent burning and looting of the Villa Casdagli in Cairo, Egypt. Read the report.


THE SAMLINGSNETVÆRKET MEETING OCTOBER 25TH 2012
The Chairman of Blue Shield Denmark participated in The Samlingsnetværket (Museums and Collections) meeting on October 25th 2012. Blue Shield Denmark will participate and organise a task force group that will facilitate the creation of contingency plans for heritage institutions.


BLUE SHIELD DENMARK BOARD MEETING
October 24th Blue Shield Denmark held its first board meeting.
The board members are: Søren la Cour Jensen (chairman), Marlene Kloster Hedegaard (secretary), Michael Højlund Rasmussen (treasurer), Jesper Stub Johnsen and Jørgen Wadum.


BLUE SHIELD AWARD 2012
The Blue Shield Award 2012 was given to Dr. Joris Kila. 
Dr. Joris Kila is a renowned international expert in the new academic field of Cultural Property Protection in the Event of Armed Conflict. He has participated in fact finding missions to Egypt and Libya in 2011 with ANCBS' president Karl von Hapsburg.
http://www.blueshield.at/


BLUE SHIELD NEWS NO. 1
Blue Shield newsletter: The new ANCBS board, Research Center for Armed Conflicts and Natural Disaster, upcoming events...
Read the newsletter.


PROFESSOR'S CHAIR FOR THE PROTECTION OF CULTURAL HERITAGE
On the 25th of April 2012 the president of the ANCBS, Blue Shield Austria and the Rector at the Danube University Krems signed a ‘Letter of Intent’ to establish a professor’s chair for the protection of cultural heritage. The Blue Shield chair is intended to become an interdisciplinary research center for armed conflicts and natural disasters.
More information about the forthcoming chair at the Danube University
(in German).


THE GENERAL ASSEMBLY OF THE ANCBS 2012
The Danish workgroup is participating in the general assembly of the Association of National Committees of the Blue Shields (ANCBS) on April 24th to April 27th in Vienna, Austria.


NEWS ITEM IN TV2 LORRY
January 17th 2012

Museums struggle with the consequences of cloudburst.
TV2 Lorry, January 17th 2012. (In Danish)


ARTICLE IN THE BULLETIN
Nr. 84 2011

The Association of Danish Museums is now working actively to establish a national committee of Blue Shield in Denmark.
Read the entire article in The Bulletin. (In Danish).


ARTICLE IN THE MAGISTERBLADET

March 11th 2011
Link to The Magisterbladet. (In Danish).